De fynske Gymnasier med stx og hf

Optagelse

For at blive optaget på stx eller hf skal du opfylde nogle adgangskrav og desuden søge optagelse via www.optagelse.dk 

Adgangskrav

Du kan se en samlet gennemgang af adgangskravene til stx og hf på uddannelsesguiden, ug.dk  

Du kan søge direkte ind fra 9. og 10. klasse, men du kan også søge ind, hvis du har lavet noget andet efter grundskolen.

Ansøgning

Du skal søge via www.optagelse.dk
Ansøgningsfrist er den 1. marts.

Hvis du søger efter denne tidsfrist, har du ikke retskrav på optagelse, men hvis du opfylder adgangskravene, vil vi sandsynligvis kunne finde plads til dig på et af de fynske gymnasier. 

Fordeling af ansøgere mellem skolerne

Fra 2023 træder nye regler om elevfordeling i kraft. Det betyder, at du ikke helt kan vide, hvilken skole du får plads på.

For skoler uden for Odense vil ansøgerne blive fordelt mellem skoler på baggrund af ansøgernes prioriterede ønsker og ansøgernes transporttid til skole.  

For skolerne i Odense gælder fra 2023, at ansøgerne vil blive fordelt mellem skoler på baggrund af ansøgernes prioriterede ønsker, ansøgernes transporttid til skole og ansøgernes forældres indkomst. 

Man kan læse mere om de nye elevfordelingsregler på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Region Syddanmark har også en hjemmeside med information om de nye elevfordelingsregler. På siden finder du også kontaktoplysninger til Regions Syddanmarks gymnasiehotline. Du kan skrive eller ringe til regionens gymnasiehotline, hvis du har spøgsmål til reglerne om elevfordeling. 

Tidsplan for optagelsesproces

Ansøgningsfrist er d. 1. marts.

Det er ikke skolerne selv, men ministeriet og region der fordeler ansøgere mellem skolerne. Først når fordelingen er sket, får skolerne besked. Skolerne vil så sende breve ud til de ansøgere, der har fået en foreløbig plads.
Brevene sendes ud senest 1. juni. 

Nb! En “foreløbig plads” betyder, at man er garanteret optagelse, hvis man lever op til optagelseskravene. Først når folkeskolens afgangsprøver er afsluttet, ved skolerne, hvem der lever op til alle optagelseskrav. Det betyder, at i slutningen af juni får man sit endelig optagelsesbrev og informationer om skolestart.