De fynske Gymnasier med stx og hf

Optagelse

For at blive optaget på stx eller hf skal du opfylde nogle adgangskrav og desuden søge optagelse via www.optagelse.dk 

Adgangskrav

Du kan se en samlet gennemgang af adgangskravene til stx og hf på uddannelsesguiden, ug.dk  

Du kan søge direkte ind fra 9. og 10. klasse, men du kan også søge ind, hvis du har lavet noget andet efter grundskolen.

Ansøgning

Du skal søge via www.optagelse.dk
Ansøgningsfristen er d. 1. marts 2024.

Vær opmærksom på ansøgningsfristen. Hvis du søger efter denne tidsfrist, har du ikke retskrav på optagelse, men hvis du opfylder adgangskravene, vil vi sandsynligvis kunne finde plads til dig på et af de fynske gymnasier. 

Fordeling af ansøgere mellem skolerne

(opdateret d. 28. dec. 2023)

De fleste ansøgere til de fynske gymnasier får plads på den skole, de ønsker plads på. 

Men hvis en skole får flere ansøgere, end den har plads til, så vil nogle af ansøgerne blive fordelt til andre skoler. Det er ikke skolerne selv, der beslutter, hvilke ansøgere der kan få plads. Det afgøres af en Undervisningsministeriets fordelingsmekanisme,, som alene tager hensyn til ansøgernes prioriterede ønsker og deres  transporttid. Kun ganske få typer af ansøgere har mulighed for at få forrang til plads på en bestemt skole. 

 Man kan læse mere om elevfordelingsreglerne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Region Syddanmark har oprettet en gymnasiehotline. Du kan skrive eller ringe til regionens gymnasiehotline, hvis du har spørgsmål til reglerne om elevfordeling.

Gymnasiehotline telefon: 61 61 50 50 

Gymnasiehotline mail: 

Tidsplan for optagelsesproces

Ansøgningsfrist er d. 1. marts. 

Når alle ansøgninger er inde, vil en algoritme i Undervisningsministeriet fordele ansøgerne mellem skolerne. Først når fordelingen er sket, får skolerne besked om, hvilke ansøgere skolerne kan tilbyde det, der hedder en “foreløbig plads”. Skolerne sender breve ud til de ansøgere, der har fået en foreløbig plads.

Breve pm “foreløbig plads” forventes at blive sendt ud senest 1. juni. 

Nb! En “foreløbig plads” betyder, at man er garanteret optagelse, hvis man lever op til optagelseskravene. Først når folkeskolens afgangsprøver er afsluttet, ved skolerne, hvem der lever op til alle optagelseskrav. Det betyder, at i slutningen af juni får man sit endelig optagelsesbrev og informationer om skolestart.