STX - Uddannelsesforløb

Struktur

En gymnasieuddannelse består af 3 måneders grundforløb og lidt over to et halvt års studieretningsforløb.

Grundforløb (3 mdr.)   

  • Obligatoriske fag.
  • Flerfaglige undervisningsforløb: naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP).
  • Undervisning i nogle af de studieretningsfag, skolen udbyder

Studieretningsforløb (2 3/4 år)

  • Obligatoriske fag.
  • Studieretningsfag
  • Valgfag
  • Flerfaglige undervisningsforløb
  • Studieretningsprojekt

Ud over de obligatoriske fag skal du i slutningen af dit grundforløb vælge studieretning.  Valgfag vælges i løbet af 1.g eller 2.g. .

Du skal desuden skrive et selvstændigt studieretningsprojekt på tredje år. Alle kommer til en mundtlig eksamen i deres studieretningsprojekt.

Dele af undervisningen gennemføres som flerfaglige forløb, der blandt andet skal forberede dig til studieretningsprojektet.