Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) og obligatorisk optagelsesprøve

Om fornyet uddannelsesparathedsvurdering (UPV) og obligatorisk optagelsesprøve

I det følgende beskrives, hvordan en fornyet uddannelsesparathedsvurdering og en obligatorisk optagelsesprøve foregår på de fynske gymnasier for elever i 9. og 10. klasse, der søger om optagelse til studentereksamen (stx) eller højere forberedelseseksamen (hf) 
 

Fornyet uddannelsesparathedsvurdering

En ansøger, som ikke vurderes uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) eller egen skole, men som alligevel fastholder ønsket om optagelse på en gymnasial uddannelse, har krav på at få foretaget en fornyet uddannelsesparathedsvurdering af den gymnasieskole, ansøgeren har som sin første prioritet.

Den nye uddannelsesparathedsvurdering afgør, om ansøgeren har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse, og den gælder for optagelsen på alle gymnasiale uddannelser.

Den nye uddannelsesparathedsvurdering foretages senest d. 8. april.
 

Efter prøverne foretager vi en helhedsvurdering af din præstation, og du får resultatet heraf pr. brev. Den nærmere begrundelse for et evt. afslag kan du læse i optagelse.dk.

Du kan på den ønskede gymnasieskoles hjemmeside se, hvordan den nye uddannelsesparathedsvurdering foregår (link nedenfor)

Obligatorisk optagelsesprøve

En ansøger, der vil mangle en eller flere af folkeskolens afgangsprøver skal til en obligatorisk optagelsesprøve på den gymnasieskole, ansøgeren har som sin første prioritet. Dette gælder dog ikke ansøgere, som er forhindret i at tage et eller flere afsluttende fag p.g.a. sygdom. Sådanne ansøgere tilbydes en sygeeksamen på afleverende skole.

Den obligatoriske optagelsesprøve gælder for optagelsen på alle gymnasiale uddannelser.

Den primært søgte gymnasieskole indkalder ansøgeren inden sommerferien til prøven.

Du kan på den ønskede gymnasieskoles hjemmeside se, hvordan den obligatoriske optagelsesprøve foregår (link nedenfor).

 

Link til skolehjemmesidens beskrivelse af hvordan en ny UPV og en obligatorisk optagelsesprøve foregår:

Nyborg Gymnasium (stx, hf og IB)

Nordfyns gymnasium (stx)

Middelfart Gymnasium (stx og hf)

Faaborg Gymnasium (stx)

Svendborg Gymnasium (stx og hf)

Vestfyns Gymnasium (stx)

Midtfyns Gymnasium (stx)

Odense Katedralskole (stx og hf)

Sct. Knuds Gymnasium (stx)

Tornbjerg Gymnasium (stx)

Mulernes Legatskole (stx og hf)