Sådan bliver din ansøgning behandlet

Sådan bliver din ansøgning om optagelse behandlet

Optagelse af ansøgere til hf og stx foregår i tæt samarbejde imellem gymnasierne og hf-kurserne i et fordelingsudvalg, der dækker hele Fyn. Fordelingsudvalget består af lederne for gymnasierne og hf-kurserne og dets opgave er at sørge for at alle rettidige ansøgere får tilbudt en plads på den søgte uddannelse. 
 

Kriterier for fordelingen af ansøgere

Hvis en skole får flere ansøgere end den har kapacitet til, vil nogle af ansøgerne skulle fordeles til andre skoler.
De skoler, der får for mange ansøgere, henviser alle ansøgere til fordelingsudvalget. Det betyder, at det ene og alene er hensynet til at imødekomme ønskerne fra så mange ansøgere som muligt, der er afgørende for fordelingen.  Kriterierne for optagelse fremgår af Undervisningsministerietsoptagelsesbekendtgørelse. Udgangspunktet er, at de overskydende ansøgere fordeles, så deres efterfølgende ønsker om uddannelsessted m.m. bedst imødekommes. Ansøgernes ønsker imødekommes i prioriteret rækkefølge, så fx 2. prioritet imødekommes før 3. prioritet.

Er der ikke plads på nogen af de ansøgte gymnasier, henviser fordelingsudvalget til et gymnasium, hvis studieretningsudbud omfatter ansøgerens ønske om studieretning. Ansøgerens ønsker skal imødekommes i prioriteret rækkefølge. Fordelingsudvalget skal tillige tage hensyn til transporttiden mellem bopæl og gymnasium.

Bliver du ikke optaget på den institution som var 1. prioritet i din ansøgning, har du mulighed for at klage til fordelingsudvalget. Dette skal foregå senest 14 dage efter meddelelsen om, hvor du er blevet optaget.