Optagelse

Ansøgning

Du finder ansøgningsskemaet vedr. optagelse på www.optagelse.dk. For at kunne udfylde ansøgningsskemaet skal du, hvis du er elev i 9. eller 10. klasse, logge på med dit eget UniLogin. Hvis du ikke har et UniLogin, kan du logge på med NemId.

Før du udfylder skemaet for at søge ind på STX, skal du beslutte dig for:

  • hvilket gymnasium, du vil søge som 1. prioritet og 2. og 3. prioritet.
  • hvilket af de udbudte 2. fremmedsprog, du ønsker.
  • hvilket af de udbudte kunstneriske fag, du ønsker.

Bemærk, at dit valg af 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag i nogle tilfælde kan begrænse din mulighed for at vælge mellem de studieretninger, en skole udbyder.

Før du udfylder skemaet for at søge ind på den toårige HF, skal du beslutte dig for:

  • Hvilket HF-kursus, du vil søge som første valg, Husk også en 2. prioritet og en 3. prioritet. 
  • Hvilket af de udbudte kunstneriske fag eller idræt, du ønsker.

Husk, at hvis du kun ansøger om gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, STX), skal du anføre tre forskellige uddannelsessteder.

Læs mere om optagelseskravene på
https://www.ug.dk/6til10klasse/optagelse-til-de-gymnasiale-uddannelser

 

 
STX
Ansøgning, optagelsesprøver, elevfordeling
1. marts
Ansøgningsfrist. Ansøgning via Optagelse.dk.
Medio marts
Kvitteringsbreve forventes sendt til ansøgere. Sendes via digital post.

På grund af corona-situationen har Undervisningsministeriet udskudt fristen til senest d. 15. maj (den oprindelige dato var d. 24. april). De fynske gymnasier vil sende reservationsbreve så hurtigt som muligt. 

Brev til rettidige stx-ansøgere om, hvilken skole de har fået reserveret plads på.
Ansøgere vil blive optaget på den skole, de har fået reserveret plads på, hvis de opfylder adgangsforudsætningerne.
Ansøgere, der skal til optagelsesprøve, som afholdes midt i juni måned, vil få besked om dette. 
Brev om reserveret plads og om eventuel optagelsesprøve sendes til e-boks.
29. apr. kl.10-14 (1. optagelses-prøve)
Optagelsesprøve
Første optagelsesprøve er kun for de få ansøgere, der allerede på dette tidspunkt ved, at de skal til prøve - fx fordi de har gået på i en prøvefri grundskole eller ikke har fået nok undervisning i andet fremmedsprog. Se mere på ug.dk
11. maj
Frist for ansøgers anmodning om genoptagelse af afgørelse om pladsreservation.
Senest to uger efter, at ansøger har modtaget brev med afgørelse om pladsreservation, kan ansøger eller forældremyndighedens indehaver anmode Fordelingsudvalg om at få genoptaget afgørelsen. 
3. juni
Frist for klage over retlige spørgsmål om fordeling til Fordelingsudvalget. 
10. juni
Frist for klagers fremsendelse af kommentarer til Fordelingsudvalget.
I perioden d. 19. juni-29. juni fastlægges en dato for prøve (2. optag-prøve)
Optagelsesprøve. Se hvem der skal til denne optagelsesprøve på ug.dk
Ultimo juni
Optagelsessamtaler for ansøgere, der har været til optagelsesprøve.
Senest to uger efter optagelsesprøve
Ansøgere, der har været til optagelsesprøve og optagelsessamtale, får meddelt skolens afgørelse om optagelse.
Ultimo juni
Resultatet af afgangseksamen foreligger.
Eventuelle vejledningssamtaler afholdes senest to uger efter, at resultatet af folkeskolens afgangseksamen foreligger.
 
 
4. aug. 
(3. optagelses-prøve)
Den 3. optagelsesprøve henvender sig til:
- ansøgere, der var syge til eller udeblev fra optagelsesprøven sidst i juni.  
- ansøgere, som ikke har bestået prøven første gang, og som vil benytte muligheden for at aflægge 2. prøveforsøg.