Optagelse

Ansøgning

Du finder ansøgningsskemaet vedr. optagelse på www.optagelse.dk. For at kunne udfylde ansøgningsskemaet skal du, hvis du er elev i 9. eller 10. klasse, logge på med dit eget UniLogin. Hvis du ikke har et UniLogin, kan du logge på med NemId..

Før du udfylder skemaet for at søge ind på STX skal du beslutte dig for:

  • hvilket gymnasium, du vil søge som første valg.
  • hvilket af de udbudte 2. fremmedsprog, du ønsker.
  • hvilket af de udbudte kunstneriske fag, du ønsker.

Bemærk, at dit valg af 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag i nogle tilfælde kan begrænse din mulighed for at vælge mellem de studieretninger, en skole udbyder.

Før du udfylder skemaet for at søge ind på den toårige HF skal du beslutte dig for:

  • Hvilket HF-kursus, du vil søge som første valg
  • Hvilket af de udbudte kunstneriske fag eller idræt, du ønsker.

Husk, at hvis du kun ansøger om gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, STX) skal du anføre tre forskellige uddannelsessteder.

Læs mere om optagelseskravene på
https://www.ug.dk/6til10klasse/optagelse-til-de-gymnasiale-uddannelser

 

STX

Ansøgning, prøvning af uddannelsesparathedsvurdering, elevfordeling, optag

1. marts Ansøgningsfrist for ansøgere, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse via Optagelse.dk.
15. marts Ansøgningsfrist for ansøgere, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. 
19. marts Kvitteringsbreve forventes sendt til ansøgere. Sendes via digital post eller mail.
3.-4. april Prøve vedr. uddannelsesparathed på højest prioriterede gymnasium, for ansøgere, der ikke er erklæret uddannelsesparate. Brev med afgørelse om uddannelsesparathed forventes sendt til ansøgere senest to dage efter prøven.
Obligatoriske optagelsesprøver for elever uden adgangsgivende prøve o.lign. søges afholdt samtidigt.
8. maj Brev til rettidige STX-ansøgere om optagelse. Sendes via digital post eller mail.
   
April-juni
Obligatoriske optagelsesprøver for ansøgere uden folkeskolens afgangsprøve. Klagefristen vedr. den obligatoriske afgangsprøve er 14 dage efter meddelelsen om resultatet heraf.
   
22. maj Ansøgeres klagefrist vedr. Fordelingsudvalgets afgørelse om fordeling af STX-ansøgere.
29.-30. maj Forretningsudvalget behandler klager vedr. STX.
Sekretariat sender besked til klagere.
Skolerne sender besked til for sene ansøgere om optagelse.

13. juni

Uge 26

Klagefrist vedr. retlige spørgsmål til Fordelingsudvalg.

Senest i denne uge udsender skolerne velkomstmail til optagne ansøgere.