Optagelse

Ansøgning

Du finder ansøgningsskemaet vedr. optagelse på www.optagelse.dk. For at kunne udfylde ansøgningsskemaet skal du, hvis du er elev i 9. eller 10. klasse, logge på med dit eget UniLogin. Hvis du ikke har et UniLogin, kan du logge på med NemId.

Før du udfylder skemaet for at søge ind på STX, skal du beslutte dig for:

 • hvilket gymnasium, du vil søge som 1. prioritet og 2. og 3. prioritet.
 • hvilket af de udbudte 2. fremmedsprog, du ønsker.
 • hvilket af de udbudte kunstneriske fag, du ønsker.

Bemærk, at dit valg af 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag i nogle tilfælde kan begrænse din mulighed for at vælge mellem de studieretninger, en skole udbyder.

Før du udfylder skemaet for at søge ind på den toårige HF, skal du beslutte dig for:

 • Hvilket HF-kursus, du vil søge som første valg, Husk også en 2. prioritet og en 3. prioritet. 
 • Hvilket af de udbudte kunstneriske fag eller idræt, du ønsker.

Husk, at hvis du kun ansøger om gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, STX), skal du anføre tre forskellige uddannelsessteder.

Læs mere om optagelseskravene på
https://www.ug.dk/6til10klasse/optagelse-til-de-gymnasiale-uddannelser

 •  
 
STX
Ansøgning, optagelsesprøver, elevfordeling
1. marts
Ansøgningsfrist. Ansøgning via Optagelse.dk.
Medio marts
Kvitteringsbreve forventes sendt til ansøgere. Sendes via digital post.
24. april 
Brev til rettidige stx-ansøgere om, hvilken skole de har fået reserveret plads på.
Ansøgere vil blive optaget på den skole, de har fået reserveret plads på, hvis de opfylder adgangsforudsætningerne.
Ansøgere, der skal til første optagelsesprøve, som afholdes midt i juni måned, vil få besked om dette. 
Brev om reserveret plads og om eventuel optagelsesprøve sendes til e-boks.
11. maj
Frist for ansøgers anmodning om genoptagelse af afgørelse om pladsreservation.
Senest to uger efter, at ansøger har modtaget brev med afgørelse om pladsreservation, kan ansøger eller forældremyndighedens indehaver anmode Fordelingsudvalg om at få genoptaget afgørelsen. 

3. juni

Frist for klage over retlige spørgsmål deling. 
10. juni Frist for klagers fremsendelse af kommentarer til Fordelingsudvalget.
Medio juni
(1. optagelses-prøve)
Optagelsesprøve og samtale
Den 1. optagelsesprøve er for de ansøgere, der på forhånd ved, at de skal til optagelsesprøve. Det er:
 • ansøgere fra prøvefrie skoler
 • ansøgere, der ikke har 2. fremmedsprog fra folkeskolen
 • ansøgere, der har søgt om optagelse for sent, såfremt der stadig er mulighed for at gå til optagelsesprøve
 • ansøgere, der er vurderet ikke-uddannelsesparate ved den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering
 • ansøgere, der søger en tre-årig gymnasial uddannelse efter 10. klasse, og ikke har aflagt alle obligatoriske prøver ved afslutningen af 9. klasse
 • ansøgere til de tre-årige gymnasiale uddannelser, der søger om optagelse mere end to år efter afslutningen af 9. klasse og mere end 1 år efter afslutningen af 10. klasse.
Dato for optagelsesprøven vil blive offentliggjort på ug.dk i afsnittet "Prøvedatoer". 
Ultimo juni
Optagelsessamtaler for ansøgere, der har været til optagelsesprøve.
Senest to uger efter optagelsesprøve
Ansøgere, der har været til optagelsesprøve og optagelsessamtale, får meddelt skolens afgørelse om optagelse.
Ultimo juni
Resultatet af afgangseksamen foreligger.
Eventuelle vejledningssamtaler afholdes senest to uger efter, at resultatet af folkeskolens afgangseksamen foreligger.
Primo august:
(2. optagelses-prøve)

Den 2. optagelsesprøve er for øvrige ansøgere. Det er:

 • ansøgere, der ikke består folkeskolens afgangseksamen
 • ansøgere, som får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 af de lovbundne prøver.

Denne prøve kan også bruges som andet prøveforsøg og sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve. 

Primo eller medio august
(3. optagelses-prøve)

Den 3. optagelsesprøve henvender sig til:

 • ansøgere, der var syge til eller udeblev fra 2. optagelsesprøve
 • ansøgere, som ikke bestod 2. optagelsesprøve, og som vil benytte muligheden for at aflægge 2. prøveforsøg.