Optagelse

Ansøgning

Du finder ansøgningsskemaet vedr. optagelse på www.optagelse.dk. For at kunne udfylde ansøgningsskemaet skal du, hvis du er elev i 9. eller 10. klasse, logge på med dit eget UniLogin. Hvis du ikke har et UniLogin, kan du logge på med NemId..

Før du udfylder skemaet for at søge ind på STX skal du beslutte dig for:

  • hvilket gymnasium, du vil søge som første valg.
  • hvilket af de udbudte 2. fremmedsprog, du ønsker.
  • hvilket af de udbudte kunstneriske fag, du ønsker.

Bemærk, at dit valg af 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag i nogle tilfælde kan begrænse din mulighed for at vælge mellem de studieretninger, en skole udbyder.

Før du udfylder skemaet for at søge ind på den toårige HF skal du beslutte dig for:

  • Hvilket HF-kursus, du vil søge som første valg
  • Hvilket af de udbudte kunstneriske fag eller idræt, du ønsker.

Husk, at hvis du kun ansøger om gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, STX) skal du anføre tre forskellige uddannelsessteder.

Bemærk, at der fra 2017 kommer en ny lov med nye optagelseskrav.
Læs mere om optagelseskravene på
https://www.ug.dk/6til10klasse/optagelse-til-de-gymnasiale-uddannelser

  Ansøgning, prøvning af uddannelsesparathedsvurdering, elevfordeling, optag
1. marts Ansøgningsfrist for elever på skolerne.
15. marts Ansøgningsfrist til ungdomsuddannelserne. 
17. marts Kvitteringsbreve forventes sendt til ansøgere.
Marts-april  HF-kurserne indkalder ansøgere, der ikke kommer direkte fra folkeskolen, til samtale og evt. prøvning af uddannelsesparathed.
27. - 28. marts Prøve vedr. uddannelsesparathed på højest prioriterede gymnasium. Brev med afgørelse om uddannelsesparathed forventes sendt til ansøgere to dage senere.
Obligatoriske optagelsesprøver for elever uden adgangsgivende prøve o.lign. søges afholdt samtidigt.
8. maj Besked til rettidige ansøgere om optagelse.
Maj-juni Obligatoriske optagelsesprøver for ansøgere uden folkeskolens afgangsprøve. Klagefristen vedr. den obligatoriske afgangsprøve er 14 dage efter meddelelsen om resultatet heraf.
22. maj  Klagefrist vedr. Fordelingsudvalgets afgørelse om fordeling af STX-ansøgere.
29. maj Forretningsudvalget behandler klager vedr. STX.
Sekretariat sender besked til klagere.
Skolerne sender besked til for sene ansøgere om optagelse.
13. juni Klagefrist vedr. retlige spørgsmål til Fordelingsudvalg.