Optagelse

Ansøgning

Du finder ansøgningsskemaet vedr. optagelse på www.optagelse.dk. For at kunne udfylde ansøgningsskemaet skal du, hvis du er elev i 9. eller 10. klasse, logge på med dit eget UniLogin. Hvis du ikke har et UniLogin, kan du logge på med NemId.

Før du udfylder skemaet for at søge ind på STX, skal du beslutte dig for:

  • hvilket gymnasium, du vil søge som 1. prioritet og 2. og 3. prioritet.
  • hvilket af de udbudte 2. fremmedsprog, du ønsker.
  • hvilket af de udbudte kunstneriske fag, du ønsker.

Bemærk, at dit valg af 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag i nogle tilfælde kan begrænse din mulighed for at vælge mellem de studieretninger, en skole udbyder.

Før du udfylder skemaet for at søge ind på den toårige HF, skal du beslutte dig for:

  • Hvilket HF-kursus, du vil søge som første valg, Husk også en 2. prioritet og en 3. prioritet. 
  • Hvilket af de udbudte kunstneriske fag eller idræt, du ønsker.

Husk, at hvis du kun ansøger om gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, STX), skal du anføre tre forskellige uddannelsessteder.

Læs mere om optagelseskravene på
https://www.ug.dk/6til10klasse/optagelse-til-de-gymnasiale-uddannelser

 
STX
Ansøgning, optagelsesprøver, elevfordeling
1. marts
Ansøgningsfrist. Ansøgning via Optagelse.dk.
Medio marts
Kvitteringsbreve forventes sendt til ansøgere. Sendes via digital post.
26. april 
Brev til rettidige stx-ansøgere om, hvilken skole de har fået reserveret plads på.
Ansøgere vil blive optaget på den skole, de har fået reserveret plads på, hvis de opfylder adgangsforudsætningerne.
Ansøgere, der skal til optagelsesprøve d. 14. juni, vil få besked om dette. 
Brev om reserveret plads og om eventuel optagelsesprøve sendes til e-boks.
9. maj
Frist for ansøgers anmodning om genoptagelse af afgørelse om pladsreservation.
Senest to uger efter, at ansøger har modtaget brev med afgørelse om pladsreservation, kan ansøger eller forældremyndighedens indehaver anmode Fordelingsudvalg om at få genoptaget afgørelsen. 
6. juni
Klagefrist vedr. retlige spørgsmål om elevfordeling.
14. juni
(første optagelsesprøve)
Optagelsesprøve og for ansøgere som:
- Kommer fra prøvefri skoler eller efterskoler m. alternativ 9. og 10. klasse uden prøver
- Ansøgere fra 10, som ikke har aflagt folkeskolens 9.klasseprøver ved afslutningen af 9. klasse (hvis de søger stx)
- Mangler 2. fremmedsprog fra folkeskolen
- Har været syge ved en af prøverne til folkeskolens afgangseksamen
- Ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse (hvis de søger stx)
- Har ansøgt for sent
- Ansøgere, der er erklæret ikke-uddannelsesparate, opfordres også til at tage denne første optagelsesprøve.
24. -28. juni
Optagelsessamtaler for ansøgere, der har været til optagelsesprøve.
Senest to uger efter optagelsesprøve
Ansøgere, der har været til optagelsesprøve og optagelsessamtale, får meddelt skolens afgørelse om optagelse.
Ultimo juni
Resultatet af afgangseksamen foreligger.
Eventuelle vejledningssamtaler afholdes senest to uger efter, at resultatet af folkeskolens afgangseksamen foreligger.
6. august:
(anden optagelsesprøve)
Optagelsesprøver for ansøgere, der fx ikke har opfyldt karakterkrav ved folkeskolens afgangseksamen. Eller har været syge ved den første optagelsesprøve.
16. august
(syge-optagelsesprøve)
Sygeprøver for ansøgere, der måtte melde afbud til optagelsesprøve primo august pga. sygdom.
Der afholdes optagelsessamtaler hurtigst muligt efter optagelsesprøven.