Fag og A/B/C-niveauer

OBLIGATORISKE FAG OG VALGFAG

Følgende fag er obligatoriske på STX (niveau angivet i parentes):

 • Dansk (A)
 • Engelsk (B)
 • Fysik (C)
 • Historie (A)
 • Idræt (C)
 • Matematik (B), dog er der enkelte studieretninger, hvor man kan nøjes med matematik (C)
 • Oldtidskundskab (C)
 • Religion (C)
 • Samfundsfag (C)
 • 2. fremmedsprog (B eller A)
 • Et kunstnerisk fag (C) (billedkunst, dramatik, mediefag eller musik)
 • To af fagene biologi, kemi eller naturgeografi (C).

Som hovedregel skal du afslutte mindst ét af fagene biologi, fysik, kemi eller naturgeografi på B-niveau.

2. fremmedsprog vælges blandt følgende muligheder:

 • Fransk fortsættersprog (B og A)
 • Tysk fortsættersprog (B og A)
 • Fransk begyndersprog (A)
 • Italiensk (A)
 • Russisk (A)
 • Spansk (A)
 • Tysk begyndersprog (A).

 

Valgfag

Udover de obligatoriske fag skal du vælge et antal valgfag. Antallet varierer efter, hvilke studieretningsfag du gennemfører. Udbuddet af valgfag er lidt forskelligt fra skole til skole, så her må du ind på den enkelte skoles website for at orientere dig. Dem finder du her:

Faaborg Gymnasium - Middelfart Gymnasium - Midtfyns Gymnasium - Mulernes Legatskole - Nordfyns Gymnasium - Nyborg Gymnasium - Odense Katedralskole - Sct. Knuds Gymnasium - Svendborg Gymnasium - Tornbjerg Gymnasium - Vestfyns Gymnasium

DE TRE FAGNIVEAUER

Fagene er inddelt i tre niveauer, der indikerer, hvor dybt man kommer ned i fagets indhold, teori og metode.

A-niveau fag er spredt over alle 3 år

B-niveau fag er typisk spredt over 2 år

C-niveau er spredt over 1 år