Om STX

Dit kloge valg

Om STX

Når du tager en STX-uddannelse, åbner du i virkeligheden en verden af muligheder for dig selv. En verden, hvor du kan både kan vælge mellem et væld af videregående uddannelser og være sikker på, at du både fagligt og menneskeligt er rustet til at gennemføre den uddannelse, du vælger.

STX er nemlig både dannelse og uddannelse.

STX omfatter en lang række af fag inden for humaniora, naturvidenskaberne, samfundsvidenskaberne og de kreative fag.

Hvad kan jeg lære?

Når du har afsluttet STX med en studentereksamen, har du fået en bred indsigt i historie, litteratur og kunst, samfundsforhold, fremmedsprog og naturvidenskab. Du bliver udfordret på både dine intellektuelle og dine kropslige og kunstneriske evner, og du får en forståelse af verden ud fra mange forskellige synsvinkler. Derfor er STX en alment dannende uddannelse.

På gymnasiet forbereder vi dig også til at blive en aktiv samfundsborger, der kan tage del i den demokratiske debat på en kvalificeret måde. Du får et godt grundlag for at kunne vurdere de argumenter, der bliver brugt i samfundsdebatten, og du får gode forudsætninger for at orientere dig i en globaliseret verden.

Hvad kan jeg bruge det til?

Studentereksamen giver adgang til alle videregående uddannelser:

  • En kort uddannelse af 1-2 års varighed
  • En mellemlang uddannelse af 3-4 års varighed
  • En lang uddannelse på 5-6 år på et universitet.

9 ud af 10 unge med studentereksamen kommer i gang med en videregående uddannelse.

STX er dit springbræt til at komme videre i livet. 

Optagelse

106.741 unge er lige nu i gang med en STX eller HF, og det er der mange gode grunde til.

STX- og HF-uddannelserne er meget attraktive. Vi er stolte over at tilbyde den ungdomsuddannelse, hvor flest elever gennemfører, og flest begynder på en videregående uddannelse inden for to år sammenlignet med andre gymnasieuddannelser.

Klik her