Årsrapport

Årsrapporter

Teamsamarbejde

Opsamling af erfaringer fra skolernes praksis og fra teamlærerkurser på Fyn. Viden om lærerteamarbejde samt forventninger til lærer­samarbejde i forbindelse med 2005-reformerne lægger op til. Et bidrage til kontinuitet i arbejdet med at kvalificere lærersamarbejdet. (2004)


Download pdf

Evalueringsplanen

Evaluering i bekendtgørelserne, herunder om sammenhængen mellem kvalitetssikringssystemet og evalueringsplanen. Evaluering på 3 niveauer: Arbejdet med studieplanen, undervisningsevaluering og elevevaluering. Værktøjskasse med evalueringsredskaber, progressionsoversigter og skemaer til kvalitetssikringssystem og evalueringsplan. (2005)

  
Download pdf

 

StudiePlan som pædagogisk værktøj

Studieplanen ifølge bekendtgørelsen, herunder studieplanens tre tre niveauer.
Intenderet og realiseret studieplan. Studieplanen i grundforløbet og studieplanen i studieretningsforløbet. Forslag til den konkrete udformning.

 
Download pdf