Sådan bliver din ansøgning behandlet

Sådan bliver din ansøgning om optagelse behandlet

Optagelse af ansøgere til hf og stx foregår i tæt samarbejde imellem gymnasierne og hf-kurserne i et fordelingsudvalg, der dækker hele Fyn. Fordelingsudvalgets opgave er at sørge for, at alle rettidige ansøgere får tilbudt en plads på den søgte uddannelse. 
 

Kriterier for fordelingen af ansøgere

Hvis en skole får flere ansøgere, end den har kapacitet til, vil nogle af ansøgerne skulle fordeles til andre skoler.
De skoler, der får for mange ansøgere, henviser alle ansøgere til fordelingsudvalget. Det betyder, at det ene og alene er hensynet til at imødekomme ønskerne fra så mange ansøgere som muligt, der er afgørende for fordelingen.  Kriterierne for optagelse fremgår af Undervisningsministeriets optagelsesbekendtgørelse. Udgangspunktet er, at de overskydende ansøgere fordeles, så deres efterfølgende ønsker om uddannelsessted m.m. bedst imødekommes. Ansøgernes ønsker imødekommes i prioriteret rækkefølge, så fx 2. prioritet imødekommes før 3. prioritet.

Hvis en ansøger ikke får reserveret en plads på den institution, som var 1. prioritet i ansøgningen, har hun/han mulighed for at anmode fordelingsudvalget om at genoverveje fordelingen. Dette skal foregå senest 14 dage, efter at ansøgeren har modtaget meddelelsen om, hvor hun/han har fået reserveret plads.