Optagelse

Ansøgning

Du finder ansøgningsskemaet vedr. optagelse på www.optagelse.dk. For at kunne udfylde som elev i 9. eller 10. klasse skal du logge på med dit eget UniLogin. Hvis du ikke har et UniLogin, kan du logge på med NemId.

Før du udfylder skemaet for at søge ind på HF, skal du beslutte dig for:

  • hvilken skole/hf-center du vil søge som første valg.
  • hvilket af de udbudte kunstneriske fag eller idræt du ønsker.

Bemærk, at dit valg af kunstnerisk fag eller idræt i nogle tilfælde kan begrænse din mulighed for at vælge mellem de fagpakker, en skole udbyder, og som du først skal vælge, efter at du er begyndt på uddannelsen.

Husk, at hvis du kun ansøger om gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, STX), skal du anføre tre forskellige uddannelsessteder. 

Læs mere om optagelseskravene på Uddannelsesguiden

 
HF
Ansøgning, optagelsesprøver og samtaler, elevfordeling
 
 

1. marts
Ansøgningsfrist. Ansøgning via Optagelse.dk
Man kan søge senere til hf, men mister da sit retskrav på optagelse, uanset at man i øvrigt lever op til optagelseskriterierne. 
Medio marts Kvitteringsbreve fo ansøgning sendes til ansøgere via digital post. 
Ultimo april
Brev til rettidige ansøgere om, hvilken skole de har fået reserveret plads på. Sendes til e-boks.
Ansøgere, som ikke søger om optagelse direkte efter 9. eller 10. klasse, vil blive indkaldt til standardiseret vurdering (samtale og evt. en prøve).
11. maj
Frist for anmodning om genoptagelse af afgørelse om pladsreservation.
Senest to uger efter, at ansøger har modtaget brev med afgørelse om pladsreservation, kan ansøger eller forældremyndighedens indehaver anmode Fordelingsudvalg om at få genoptaget afgørelsen.
3. juni
Frist for klage over retlige spørgsmål til Fordelingsudvalget. 
Medio juni
 
1. Optagelsesprøve
Første optagelsesprøve er for ansøgere, der kommer direkte fra 10. klasse, og som ikke opfylder adgangskriterier.
(Ansøgere fra 9. klasse skal opfylde adgangskriterier for at blive optaget på hf - og ansøgere til hf dirkete fra 9. klasse kan derfor ikke komme til optagelsesprøve).
Juni Resultat af afgangseksamen for ansøgere, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse foreligger.
Medio juni
Forretningsudvalget behandler klager vedrørende HF.
Sekretariat sender besked til klagere.
Skolerne sender besked til for sene ansøgere om optagelse.
   
Primo august

Den 2. optagelsesprøve er for:

  • ansøgere, der ikke består folkeskolens afgangseksamen
  • ansøgere, som får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 af de lovbundne prøver.
Anden optagelsesprøve kan også benyttes som andet prøveforsøg eller som sygeprøve for ansøgere,d er var til første optagelsesprøve. 
Medio august

Den 3. optagelsesprøve henvender sig til:

  • ansøgere, der var syge til eller udeblev fra 2. optagelsesprøve
  • ansøgere, som ikke bestod 2. optagelsesprøve, og som vil benytte muligheden for at aflægge 2. prøveforsøg.