Optagelse

Ansøgning

Du finder ansøgningsskemaet vedr. optagelse på www.optagelse.dk. For at kunne udfylde som elev i 9. eller 10. klasse skal du logge på med dit eget UniLogin. Hvis du ikke har et UniLogin, kan du logge på med NemId.

Før du udfylder skemaet for at søge ind på HF, skal du beslutte dig for:

  • hvilken skole/hf-center du vil søge som første valg.
  • hvilket af de udbudte kunstneriske fag eller idræt du ønsker.

Bemærk, at dit valg af kunstnerisk fag eller idræt i nogle tilfælde kan begrænse din mulighed for at vælge mellem de fagpakker, en skole udbyder, og som du først skal vælge, efter at du er begyndt på uddannelsen.

Husk, at hvis du kun ansøger om gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, STX), skal du anføre tre forskellige uddannelsessteder. 

Læs mere om optagelseskravene på Uddannelsesguiden

 
HF
Ansøgning, optagelsesprøver og samtaler, elevfordeling, 2022
 
 

1. marts
Ansøgningsfrist. Ansøgning via Optagelse.dk
Man kan sagtens søge optagelse til hf senere end denne dato, men mister da sit retskrav på optagelse, uanset at man i øvrigt lever op til optagelseskriterierne. 
Medio marts Kvitteringsbreve for ansøgning sendes til ansøgere via digital post. 
Medio april, (lige efter påske)
Brev til rettidige ansøgere om, hvilken skole de har fået reserveret plads på. Sendes til e-boks.
Ansøgere, som ikke søger om optagelse direkte efter 9. eller 10. klasse, vil blive indkaldt til standardiseret vurdering (samtale og evt. en prøve).

ultimo april

(1. optagelses-prøve)

1. optagelsesprøve. Se, hvem der skal til prøve på ug.dk

nb! ansøgere der søger hf direkte fra 9. klasse, kan ikke optages via en optagelsesprøve. 

3. maj
Frist for anmodning om genoptagelse af afgørelse om pladsreservation.
Senest to uger efter, at ansøger har modtaget brev med afgørelse om pladsreservation, kan ansøger eller forældremyndighedens indehaver anmode Fordelingsudvalg om at få genoptaget afgørelsen.
25. maj
Frist for klage over retlige spørgsmål til Fordelingsudvalget.  
1. juni Frist for klages fremsendelse af kommentarer til Fordelingsudvalget.
Medio juni (2. optagelses-prøve).
 
Anden optagelsesprøve. Se på ug.dk, hvem der skal til optagelsesprøve. Skolerne indkalder. 
(nb! Ansøgere til hf direkte fra 9. klasse kan ikke komme til optagelsesprøve. De skal leve op til alle optagelseskriterier for at kunne optages i hf)
Ultimo juni Resultat af afgangseksamen for ansøgere, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse foreligger.
Medio juni
Forretningsudvalget behandler klager vedrørende hf.
Sekretariat sender besked til klagere.
Skolerne sender besked til for sene ansøgere om optagelse.
Ultimo juni (3. optagelses-prøve)
Den 3. optagelsesprøve henvender sig til:
- ansøgere, der var syge til eller udeblev fra 2. optagelsesprøve
- ansøgere, som ikke bestod 2. optagelsesprøve, og som vil benytte muligheden for at aflægge 2. prøveforsøg.

Primo august 

(4.optagelses-prøve)

Sygeprøve
nb! Ansøgere til hf direkte fra 9. klasse kan ikke komme til optagelsesprøve.