Fagpakker

Fagpakker

En fagpakke består af to fag på BB eller på BC-niveau, som spiller godt sammen, og som er rettet mod et bestemt område inden for de videregående uddannelser.

Fagpakkerne vælges endeligt i 2. semester.

 

Rettet mod uddannelsesområde Eksempler på BB-fagpakker  Eksempler på BC-fagpakker
Sundheds- & bio-området
Matematik B, Biologi B
Kemi B, Biologi B
Biologi B, psykologi C
Idræt B, psykologi C
Det pædagogiske område
Musik B, Samfundsfag B
Samfundsfag B, Psykologi C
Idræt B, psykologi C
Det tekniske område & it
Matematik B, Kemi B
Matematik B, informatik C
Matematik B, fysik C
Handel-, finans- & det sproglige område
Samfundsfag B, Matematik B
Samfundsfag B, erhversøkonomi C
Tysk B, Erhvervsøkonomi C
Medieområdet
Samfundsfag B, Design B
Samfundsfag B, Mediefag C

 

 


Der kan være skoler, der tilbyder en såkaldt udvidet fagpakke, der indeholder flere fag og langt flere timer, og som kan give direkte adgang til længere (5-6 år) videregående uddannelser. Se mere på den enkelte skoles hjemmeside.