Fag og A/B/C-Niveauer

Fag på HF

I løbet af uddannelsen skal du gennemgå en række obligatoriske fag og en række valgfag.

Obligatoriske fag

Følgende fag er obligatoriske på HF (niveauerne er angivet i parentes):

  • Dansk (A)
  • Engelsk (B)
  • Matematik (C)
  • Idræt (C)
  • Et praktisk/musisk fag (C) (musik, dramatik, billedkunst eller mediefag)
  • Et naturvidenskabeligt fag (biologi (C), kemi (C) og geografi (C))
  • Et kultur- og samfundsfag (historie (B), samfundsfag (C) og religion (C)).

Valgfag

Du skal vælge to til fire valgfag. Udbuddet af valgfag er lidt forskelligt fra skole til skole, så her må du ind på den enkelte skoles hjemmeside for at orientere dig.
 

Krav til valgfag

Du skal vælge én af følgende kombinationer:

  • To fag på B-niveau
  • Et fag på B-niveau og to fag på C-niveau
  • Et fag på A-niveau og et på C-niveau 

Hvis du vælger engelsk på A-niveau (som allerede er obligatorisk på B-niveau), skal du vælge to fag på C-niveau eller et på B-niveau

De tre fagniveauer

Fagene er inddelt i tre niveauer, der indikerer, hvor dybt man kommer ned i fagets indhold, teori og metode.

A-niveau udgør 325 timer
B-niveau udgør 200 timer
C-niveau udgør 70 timer