Om HF

Dit kloge valg

HF = Hurtigt Fremad

Om HF

HF-uddannelsen er for dig, der vil have en uddannelse med både teori og praksis. Den er en almen gymnasial uddannelse med et bredt udbud af valgfag og kombinerer teoretisk læsestof med eksempler på, hvordan teorierne kan anvendes i praksis.
Her kan du se en liste over de fynske gymnasier, der udbyder HF.

Hvad kan jeg bruge det til?

En HF-eksamen giver adgang til alle korte (1-2 år) eller mellemlange (3-4 år) videregående uddannelser. Rigtig mange HF’ere bruger deres eksamen til at blive f.eks. lærere, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. For at komme ind på nogle af uddannelserne kan det være nødvendigt at læse supplerende fag.

For at komme ind på en længerevarende uddannelse (5-6 år) skal man enten have taget en hf med "udvidet fagpakke"; det vil sige en almindelig 2-årig, hvor man har ekstra mange fag og timer, eller også skal man bygge endnu et halvt år på sin almindelige to-årige HF-uddannelse med en såkaldt "supplerende overbygning". 

Hvad kan jeg lære?

En 2-årig HF-uddannelse giver dig en bred indsigt i historie, kultur, naturvidenskab, samfundsforhold, sprog og litteratur. Ligesom på det almene gymnasium indeholder HF en meget bred vifte af fag, som kan udfordre både dine intellektuelle, dine kropslige og dine kunstneriske evner. Den brede fagrække er med til at videreudvikle din forståelse af den moderne verden ud fra mange forskellige synsvinkler.

I løbet af 1. år på HF vælger du en fagpakke, som giver særlig mulighed for at kommer i dybden og arbejde både teoretisk og praktisk med udvalgte fag. 

 

Optagelse

Du kan blive optaget på HF direkte fra 9. klasse eller 10. klasse.

Hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en konkret vurdering af, om dine kvalifikationer svarer til de krav, der bliver stillet til elever, der har gået i dansk skole. Du vil blive indkaldt til en vurdering, som består af en samtale og evt. en prøve.

Læs mere