Om HF

Dit kloge valg

HF = Hurtigt Fremad

Om HF

Hf er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der giver dig ny viden inden for flere fagområder.

Hf er en kortere gymnasial uddannelse end stx og indeholder færre fag.

Du kan begynde på hf allerede efter 9. klasse, men de fleste begynder først efter 10. klasse og nogle tager først en hf, efter at de har lavet noget andet nogle år. 

I hf får du ikke løbende standpunktskarakterer, men kun karakter ved eksamen. Til gengæld skal du til eksamen i alle fag, når du afslutter dem. 

Her kan du se en liste over de fynske gymnasier, der udbyder HF.

Hvad kan jeg bruge hf til?

Hf er en 2-årig gymnasial uddannelse målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Det vil sige, at en hf giver dig adgang til korte (1-2 år) eller mellemlange (3-4 år) videregående uddannelser. Rigtig mange hf-studenter bruger deres eksamen til at læse f.eks. til politi, lærer, sygeplejerske, pædagog, finansøkonom, socialrådgiver, fysioterapeut eller ergoterapeut. For at komme ind på nogle af uddannelserne kan det være nødvendigt at læse supplerende fag.

For at komme ind på en længerevarende uddannelse (5-6 år) skal man skal man bygge endnu et halvt år på sin almindelige to-årige hf-uddannelse med en såkaldt "supplerende overbygning" (SOF). 

Hvad kan jeg lære?

En 2-årig hf-uddannelse giver dig en bred indsigt i historie, kultur, naturvidenskab, samfundsforhold, sprog og litteratur. Ligesom på det almene gymnasium indeholder hf en meget bred vifte af fag, som kan udfordre både dine intellektuelle, dine kropslige og dine kunstneriske evner. Den brede fagrække er med til at videreudvikle din forståelse af den moderne verden ud fra mange forskellige synsvinkler.

I løbet af 1. år på hf vælger du en fagpakke, som giver særlig mulighed for at kommer i dybden og arbejde både teoretisk og praktisk med udvalgte fag. 

 

Optagelse

Du kan blive optaget på HF direkte fra 9. klasse eller 10. klasse.

Hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en konkret vurdering af, om dine kvalifikationer svarer til de krav, der bliver stillet til elever, der har gået i dansk skole. Du vil blive indkaldt til en vurdering, som består af en samtale og evt. en prøve.

Læs mere