Talentakademiet

AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE - REGION SYDDANMARK

Et samarbejde mellem de Syddanske Gymnasiale Uddannelser

Ekstra udfordringer til de dygtigste. Det er formålet med Akademiet for Talentfulde Unge. Akademiet giver Region Syddanmarks talentfulde unge med akademiske forudsætninger bedre vækstbetingelser til gavn for dem selv og til gavn for regionen.

Akademiet udfordrer de unge intellektuelt i deres ungdomsgymnasiale forløb og i udviklingen af deres generelle studiemæssige og faglige kompetencer, så de senere får et hurtigt og smidigt forløb gennem en videregående uddannelse. Gennem Akademiet får de talentfulde unge erfaringer, der opkvalificerer deres daglige arbejde og naturligt leder dem til en videregående uddannelse.

Efter inspiration fra Region Hovedstaden startede Akademiet i Region Syddanmark i 2010 som et pilotprojekt for de fynske STX’er. I dag dækker Akademiet Region Syddanmark hele regionen med to satellitter henholdsvis på Fyn og i Sydjylland, og de deltagende elever kommer fra både STX, HTX og HHX.

Formålet med Akademiet er at give de talentfulde elever med akademisk potentiale et bredere og mere kontinuerligt tilbud med intellektuelle udfordringer og erfaringer, der opkvalificerer deres daglige arbejde, styrker deres studiekompetencer og naturligt leder dem til en videregående uddannelse. Udover at udvikle deres faglige og studiemæssige kompetencer får de samtidig et socialt netværk af ligesindede.

Akademiets tilbud er et to-årigt sammenhængende, progressivt forløb med et tematisk fokus for hvert semester. Tilbuddet består af en række obligatoriske seminarer og en summer camp. Derudover tilbydes eleverne et katalog af frivillige arrangementer, mentorordning og en international camp. Indholdet i de forskellige seminarer og arrangementer veksler mellem forelæsninger, workshops, virksomhedsbesøg m.m.

Akademiet skaber tætte forbindelser mellem de ungdomsgymnasiale uddannelsesinstitutioner, de videregående uddannelser, som er placeret i regionen, og en række videntunge virksomheder såvel i som uden for regionen.

For Region Syddanmark betyder et succesfuldt og velimplementeret Akademi for Talentfulde Unge:

  • at der årligt dimitterer ca. 110 unge, som er stærkt sporet ind på et uddannelsesforløb på en videregående uddannelse primært i Region Syddanmark.
  • at regionens virksomheder får gode muligheder for kontakt med de mest talentfulde unge og ad den vej blive synlige blandt de unge og får muligheder for at rekruttere fremtidig arbejdskraft.
  • at regionens talentfulde unge motiveres til en fremtidig karriere inden for de muligheder, regionen har.
  • at regionens ungdomsuddannelser, de videregående uddannelser og virksomhederne skaber et tættere netværk.

at regionen bliver tydeligere for de mange, som er i ungdomsuddannelserne, i de videregående uddannelser og i virksomhederne.

STATUS OG KONTAKTINFORMATION

Akademiet nationalt består af tre afdelinger: Region Hovedstaden & Sjælland, Region Syddanmark og Region Midt. Akademiet Region Syddanmark afviklede de første seminarer i foråret 2011 med 103 deltagende elever fra de 11 almene gymnasier på Fyn. I dag er der ca. 110 deltagende elever i hver satellit pr. årgang, som er fordelt på i alt 39 gymnasiale institutioner fra hele regionen.

Forløbet strækker sig for den enkelte deltager over de to år fra midten af 1.g til midten af 3.g. For elevernes samlede forløb har skolerne indbetalt 7.000 kr. pr. elev.

Projektet ledes af et sekretariat forankret på Faaborg Gymnasium og afvikles i samarbejde med talentkoordinatorer på hver enkelt deltagende institution.

Vi står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger. Alle henvendelser om projektet bedes rettet til:

Projektleder: Janne Hansen, janne@ungetalenter.dk, +45 2128 0736

Kontaktrektor: Sophie Holm Strøm  shs@faaborg-gym.dk