Vejlederkontakt

Vejlederkontakt

Vejledernes funktion er krævende, idet de ud over deres faglighed også ofte investerer personlige ressourcer i kontakten med de hjælpsøgende unge. Det er derfor helt nødvendigt, at vejlederne er klædt godt på og løbende opkvalificeres i deres kontakt med de unge.

Psykologordningens bidrag til den løbende opkvalificering og udvikling af vejleder-funktionen består i, at Psykologordningen tilbyder lettilgængelig konsulentbistand i form af sparring, råd og vejledning, samt faste supervisionsforløb, ERFA-møder med erfaringsudveksling og undervisning, temadage og internatkurser til vejlederne på alle de tilknyttede skoler. Vejlederne kan rekvirere materiale fra afholdte kurser, temadage og ERFA-møder ved Psykologordningens personale.

Psykologordningen ved De Fynske Gymnasier og HF er ikke normeret til at tilbyde akut bistand, længerevarende psykologiske behandlingsforløb eller psykosocial støtte, og en vigtig opgave i opkvalificeringen af vejlederne og skolerne er derfor også at bidrage til kendskabet til relevante eksterne samarbejdspartnere på regionalt, kommunalt og lokalt

 

 

Link til Psykologordningens årshjul

Link til Psykologordningens overblik over eksterne samarbejdspartnere