Elevkontakt

Elevkontakt

 

Elever ved De Fynske Gymnasier kan gennem Psykologordningen få rådgivning og helt korte problemfokuserede samtaleforløb. Disse har til formål at forebygge, at mistrivsel og lettere psykiske vanskeligheder udvikler sig og eventuelt øger den unges frafaldsrisiko. Dette sker ved at hjælpe eleven til selv at kunne håndtere sine problemer og/eller få kontakt med andre relevante aktører. Eleverne henvises af vejledere, uddannelsesledere eller rektorer.

Har den unge brug for et egentlig længerevarende behandlingsforløb, som f.eks. ved komplekse psykosociale belastninger, konstaterede psykiske lidelser eller misbrug, er det vigtigt, at den unge ikke kommer på en omvej via Psykologordningen, men i stedet straks viderehenvises til relevante aktører. I den forbindelse kan man søge hjælp hos egen læge, hjemkommune, privatpraktiserende psykologer og psykiatere, psykiatrien i Region Syddanmark samt relevante øvrige tilbud. For øvrig hjælp se nedenstående links.