Psykologordning

Om Psykologordningen

Psykologordningen ved De Fynske Gymnasier og Fyns HF har eksisteret siden 1992 og er i dag fast forankret ved Odense Katedralskole, der har bilaterale kontrakter med de 10 andre fynske gymnasier og Fyns HF omkring finansiering af ordningen. Psykologordningen har fra 2011 bestået af to fuldtidsansatte psykologer samt en deltidstilknyttet sekretær.

Psykologordningens kerneopgaver er dels at hjælpe unge med begyndende psykiske problemer og dels løbende at udvikle og opkvalificere vejlederfunktionen i kontakten med eleverne. Begge dele for at mindske sårbare elevers frafald.

Elever henvises til Psykologordningen via vejledere, uddannelsesledere eller rektorer på de tilknyttede skoler.

Tilknyttede skoler:

Faaborg Gymnasium, Fyns HF, Middelfart Gymnasium, Midtfyns Gymnasium, Mulernes Legatskole, Nordfyns Gymnasium, Nyborg Gymnasium inkl. Kostafdeling, Odense Katedralskole, Sct. Knuds Gymnasium, Svendborg Gymnasium, Tornbjerg Gymnasium, Vestfyns Gymnasium.

 

 

Psykologordningen kan kontaktes via:
Psykologordningens Sekretariat
Odense Katedralskole,
5000 Odense C,
tlf. 66 12 22 40