Psykologordning

Om Psykologordningen

Psykologordningen ved De Fynske Gymnasier og HF har eksisteret siden 1992 og er i dag fast forankret ved Odense Katedralskole, der har bilaterale kontrakter med de 10 andre fynske gymnasier omkring finansiering af ordningen. Psykologordningen har fra 2011 bestået af to fuldtidsansatte psykologer samt en deltidstilknyttet sekretær.

Psykologordningens kerneopgaver er dels at hjælpe unge med begyndende psykiske problemer og dels løbende at udvikle og opkvalificere vejlederfunktionen i kontakten med eleverne for at mindske sårbare elevers frafald.

Psykologordningen tilbyder udelukkende helt korte problemfokuserede samtaleforløb. Så har en ung brug for et egentlig og længerevarende behandlingsforløb, som f.eks. ved komplekse psykosociale belastninger, konstaterede psykiske lidelser eller misbrug, hører den unge ikke til i Psykologordningens regi, men skal i stedet straks henvises til andre relevante aktører (se under Elevkontakt). Elever henvises til Psykologordningen via vejledere, uddannelsesledere eller rektorer på de tilknyttede skoler.

Tilknyttede skoler:

Faaborg Gymnasium, Middelfart Gymnasium, Midtfyns Gymnasium, Mulernes Legatskole, Nordfyns Gymnasium, Nyborg Gymnasium inkl. Kostafdeling, Odense Katedralskole, Sct. Knuds Gymnasium, Svendborg Gymnasium, Tornbjerg Gymnasium, Vestfyns Gymnasium.