Pædagogisk samarbejde

Arbejdsgruppen

Formålet med Det Almenpædagogiske Samarbejde på Fyn er at styrke gymnasierne på Fyn.

Skolernes vilkår for undervisning og læring skal løbende vedligeholdes og justeres – både i lyset af de udfordringer, som omverdenen og fremtiden udgør for elever, lærere og ledere, og i lyset af de muligheder, som eleverne og skolerne har for at gøre sig gældende deri.

Skolernes lærere og ledere må hjælpe hinanden til systematisk at reflektere over undervisningen og delagtiggøre hinanden i overvejelserne. Det skal sikre, at eleverne modtager den bedst mulige uddannelse – både på det studieforberedende, det alment dannende og det personlige område.

Information om arbejdet

De løbende nyheder fra arbejdsgruppen og kontaktoplysninger findes på http://almenpaedfyn.wordpress.com/ og på Facebooksiden "Det Almenpædagogiske Samarbejde på Fyn".

 

Arbejdsgruppens sammensætning

Arbejdsgruppen er sammensat af to rektorer og tre lærerrepræsentanter. Det tilstræbes, at de 5 medlemmer af arbejdsgruppen er ansat på forskellige fynske gymnasier for at sikre en optimal spredning af gruppens arbejde.

Arbejdsgruppens kommissorium 2006